VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
INCREASE IN VALUE OF INVESTMENT !
News and Events

Bài viết về ĐHĐCĐ bất thường 2017 xem tại đây

...xem thêm

FID CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ PHIẾU THÁNG 05/2016

Bảng Phân Tích Đánh Giá Cổ Phiếu FID:

 

- Đóng cửa phiên giao dịch tháng 5 cổ phiếu FID đạt mức giá 15.800đ tăng 2.300đ tương đương 17% so với tháng trước đó. Với khối lượng giao dịch cả tháng đạt 6.1triệu cổ phiếu. Tương đương bình quân giao dịch mỗi phiên đạt 300.000 cp xem tại đây

Subsidiaries                                                                  Associated companies
Partners

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ