CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


VNDI đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư hiệu quả nhất, thông qua việc tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp thực sự có tiềm năng phát triển và hoạt động minh bạch trong các lĩnh vực sau:

  • Khoáng sản, luyện kim;
  • Xây dựng (Cơ điện lạnh);
  • Bất động sản;
  • Vật tư Nông nghiệp;
  • Dược và Thiết bị y tế;
  • Công nghệ thông tin;

Và các lĩnh vực khác.

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ