CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

CƠ HỘI ĐẦU TƯ


Nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc một nhóm các cơ hội đầu tư trên cơ sở danh mục các cơ hội đầu tư của VNDI. Hiện VNDI đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khá đa dạng như sau:

  • Mua bán kỳ hạn chứng khoán;
  • Hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết;
  • Kinh doanh chứng khoán chưa niêm yết;
  • Mua bán vốn cổ phần;
  • Đầu tư dự án bất động sản;
  • Các lĩnh vực đầu tư khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ