CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

HỢP TÁC ĐẦU TƯ


Với ưu thế về khả năng chuyên môn trong việc thẩm định, huy động vốn tài trợ và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của các dự án đầu tư, VNDI tìm kiếm và tham gia góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dưới các hình thức: Góp vốn mua cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty Liên doanh… Cùng với sự tham gia của VNDI vào các dự án/doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm quản lý cũng như cung cấp các dịch vụ tín dụng, tư vấn tài chính và các dịch vụ hỗ trợ khác với các điều kiện ưu đãi nhất cho các đối tác của mình. Đến với VNDI, khách hàng cũng có thể tìm kiếm các cơ hội hợp tác - đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao đã được VNDI thẩm định và triển khai các phương án hỗ trợ đặc biệt bao gồm các dự án trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, năng lượng, khoáng sản và hạ tầng cơ sở. Uy tín và thương hiệu của chúng tôi là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự thành công của dự án cũng như hiệu quả sử dụng vốn của quý khách hàng.

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ