CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

KINH NGHIỆM THI CÔNG XÂY DỰNG


 

      Danh sách các công trình đang tiến hành thi công

TT

Tên Công trình

Giá trị HĐ (triệu đồng)

Hoàn thành theo KH

Địa điểm xây dựng

Mức độ tham gia

Chủ đầu tư

 

1

 

Dự án “Cải tạo trụ sở - chi nhánh Phúc Yên” Ngân hàng Công thương VN

2.950

 

12 - 2011

Vĩnh Phúc

Thầu chính

Ngân hàng TMCP Công thương VN

2

Gói thầu xây lắp số 6A – Nhà thi đấu đa năng

16.400

 

03 - 2012

Hà Nội

Liên danh

Ngân hàng TMCP Công thương VN

3

Ngân hàng Công thương VN - Chi nhánh Hà Tĩnh

16.200

03 - 2012

 

   Hà Tĩnh

Liên danh

Ngân hàng TMCP Công thương VN

4

Nhà các khoa ngoại (Nhà số 3) - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

35.300

 

08 - 2011

Hải Dương

Thầu phụ

Bệnh viện đa khoa Hải Dương

5

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Hà Tĩnh

44.000

10 -  2011

 

Hà Tĩnh

Thầu phụ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Chung cư CT10 – Khu đô thị mới Việt Hưng

88.000

 

08 - 2011

Hà Nội

Thầu phụ

TCT phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

 

 

        Một số công trình tiêu biểu do Nhân sự VNDI đã thực hiện

 

TT

Tên Công trình

Giá trị HĐ (triệu đồng)

Hoàn thành theo KH

Địa điểm xây dựng

Mức độ tham gia

Chủ đầu tư

 

1

 

Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Tổng cục cảnh sát

14.500

 

2003

Hà Nội

Thầu chính

Tổng cục cảnh sát nhân dân

 

2

 

Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ

7.475

 

2005

Nghệ An

Thầu chính

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ

 

3

 

Trụ sở Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương

22.900

2008

    Hải Dương

Thầu chính

Ngân hàng ngoại Thương Hải Dương

 

4

 

Trụ sở làm việc Tổng cục kỹ thuật – Bộ Cồng An

22.300

 

2007

Hà Nội

Thầu chính

Tổng cục kỹ thuật – Bộ Công An

5

Doanh trại tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công An Sơn La

13.934

2007

 

     Sơn La

Thầu chính

Công An tỉnh Sơn La

6

Trụ sở Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc

6.500

2009

 

     Hà Tĩnh

Thầu chính

Ngân hàng TMCP Công thương VN

7

Chung cư 11 Tầng – Khu đô thị mới Đức Giang

23.940

 

2005

Hà Nội

Thầu chính

Công ty RESTOVTEX

8

Biệt thự - Khu đô thị Việt Hưng

8.000

 

2008

Hà Nội

Thầu chính

TCT phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

9

Lô vườn mẫu M1A- khu đô thị mới Việt Hưng

17.500

2009

 

Hà Nội

Thầu chính

TCT phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

10

Nhà 11 tầng CT11B – Khu đô thị mới Việt Hưng

32.800

 

2005

Hà Nội

Thầu chính

TCT phát triển Nhà và Đô thị (HUD)

 

 

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ