CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

NĂNG LỰC NHÂN SỰSơ đồ tổ chức chi tiết về lĩnh vực Thi công xây dựng của VNDI:

Lực lượng Cán bộ, chuyên môn kỹ thuật của VNDI:

 

TT

Chuyên môn

Số lượng

số năm trong nghề

 

Tổng cộng

69

 

I

Đại học

28

 

1

Kỹ sư xây dựng

3

>10 năm

2

Kỹ sư xây dựng

5

<10 năm

3

Kiến trúc sư

1

>3 năm

4

Kỹ sư kinh tế xây dựng

1

>10 năm

5

Kỹ sư kinh tế xây dựng

2

<5 năm

6

Kỹ sư mỏ địa chất

1

>5 năm

7

Kỹ sư Cầu Đường

1

>5 năm

8

Kỹ sư Trắc Địa

1

>5 năm

9

Kỹ sư Thủy l ợi

1

>5 năm

10

Kỹ sư điện, nước

2

>5 năm

11

Cử nhân kinh tế

8

>5 năm

12

Cử nhân luật, ngoại ngữ

2

>3 năm

II

Trung cấp

41

 

1

Trung cấp xây dựng

9

>10 năm

2

Trung cấp xây dựng

10

<10 năm

3

Trung cấp kinh tế xây dựng

4

<10 năm

4

Trung cấp cầu đường

3

>5 năm

5

Trung cấp thủy lợi

2

>5 năm

6

Trung cấp điện, nước

5

>8 năm

7

Trung cấp tài chính

6

>5 năm

8

Trung cấp máy, xây dựng

2

> 4năm

     Lực lượng Công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề của VNDI:

 

TT

Ngành nghề chuyên môn

Số lượng

Bậc

2-3/7

Bậc

4/7

Bậc

5/7

Bậc

6/7

Bậc

7/7

 

Tổng cộng

106

 

 

 

 

 

1

Thợ nề

35

15

9

7

2

2

2

Thợ hàn

5

1

2

 

2

 

3

Thợ gia công cơ khí

8

2

1

3

2

 

4

Thợ mộc, cốp fa

11

5

1

1

2

2

5

Thợ điện

4

 

1

2

1

 

6

Thơ nước

6

1

2

1

1

1

7

Thợ lắp ghép

5

1

2

2

 

 

8

Thợ búa máy, ép cọc

3

 

 

1

2

 

9

Thợ cầu, đường

15

7

6

2

 

 

10

Lái xe ô tô các loại

5

2

2

 

1

 

11

Lái máy ủi

1

1

 

 

 

 

12

lái máy lu

2

1

1

 

 

 

13

Lái máy xúc

1

1

 

 

 

 

14

Lái máy san

1

 

1

 

 

 

15

Lái cẩu tự hành

2

1

1

 

 

 

16

Lái cần cẩu tháp

1

 

 

1

 

 

17

Lái xe trộn bê tông tự hành

1

 

1

 

 

 

 

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ