CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

TƯ VẤN MUA BÁN, THÂU TÓM, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)


 

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Nguyên tắc M &A là tạo ra giá trị cho cổ đông bao trùm và lớn hơn tổng giá trị hiện tại của hai Doanh nghiệp khi hai doanh nghiệp tồn tại riêng rẽ.

VNDI với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của VNDI đã hỗ trợ thành công nhiều giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi nhận được các dịch vụ tốt nhất từ đội chuyên gia am hiểu tường tận những khúc mắc trong kinh doanh cũng như những thách thức và cơ hội của doanh nghiệp.

 

Dịch vụ tư vấn của VNDI liên quan đến các dự án mua bán, sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;
 • Cơ cấu các giao dịch và tham gia đàm phán hợp đồng;
 • Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các HĐ mua bán và các thỏa thuận với cổ đông;
 • Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương để giúp khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn đầu tư vốn cổ phần trong nước và quốc tế, tài trợ vốn;
 • Tư vấn tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp.

 

Quy trình mua bán, thâu tóm, sáp nhập Doanh nghiệp gồm những bước sau:

1.      Định giá doanh nghiệp

 • Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp;
 • Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp;
 •  Đề nghị mức giá doanh nghiệp.

2.      Tư vấn xây dựng bản chào

 • Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành;
 • Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập & doanh nghiệp cung cấp.

3.      Tư vấn chiến lược mua bán, sáp nhập

 • Chọn lựa hình thức(mua bán, sáp nhập);
 • Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch;
 • Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.

4.      Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng

 • Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên;
 • Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược;
 • Tư vấn về hoạt động sau M&A (post – M&A): tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược kinh doanh,…)

5.      Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Tư vấn thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp:
 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;
 • Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 • Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;
 • Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.
 • Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
 • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập;
 • Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6.  Cam kết của VNDI sau khi sáp nhập doanh nghiệp:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc sáp nhập
 • Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung sáp nhập.
Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ