CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


 

Một cơ cấu tài chính hợp lý sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuấ kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập VNDI sẽ tư vấn xây dựng cơ cấu tài chính tối ưu dựa trên các nguồn lực hiện có. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, VNDI sẽ tư vấn tái cơ cấu tài chính phù hợp nhất với hoạt động của ngành. Ngoài ra VNDI cũng tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động quản lý tài chính theo hướng an toàn và hiệu quả.

Tùy theo đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, VNDI sẽ tư vấn các doanh nghiệp đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính và xây dựng các biện pháp tối ưu để lành mạnh hoá tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời mang lại hiệu quả cao. Cụ thể bao gồm các nội dung như sau:

 • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp;
 • Xây dựng một cơ cấu vốn-nợ tối ưu cho doanh nghiệp thông qua việc xây dựng, xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu và nợ, nợ ngắn hạn-dài hạn thích hợp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững;
 • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp: (Bao gồm: xây dựng cơ cấu vốn dài hạn, tối ưu và lộ trình tăng vốn cho DN, bán bớt tài sản trong các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả, không có thế mạnh, sát nhập hợp nhất với các doanh nghiệp khác để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động).
 • Xây dựng lộ trình tái cấu trúc; tư vấn các thủ tục pháp lý; quy trình thực hiện;
 • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính;
 • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính của Doanh nghiệp.

Đối tượng khách hàng:

Các doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá tình hình tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp để tối thiểu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc để khi có nhu cầu phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn hay niêm yết trên Thị trường chứng khoán.

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm:

 • Giúp doanh nghiệp phát triển hoạt động và/hoặc thực hiện các dự án mới một cách hiệu quả;
 • Tạo ra những thay đổi mang tính chất chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao giá trị của doanh nghiệp;
 • Được tư vấn và cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp cho quá trình tái cấu trúc tài chính với chi phí hợp lý và cạnh tranh.

 

Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và cổ phần hoá Doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu mới của sự phát triển, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Khi loại hình doanh nghiệp hiện tại không còn phù hợp nữa những người có thẩm quyền sẽ quyết định chuyển đổi sang một hình thức khác. Kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh mới Công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại, doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn từ khâu xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn trước và sau khi chuyển đổi, định giá doanh nghiệp và chuyển đổi doanh nghiệp. Để thực hiện các hợp đồng tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu, VNDI cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ như sau:

 • Tư vấn xác lập số liệu sổ sách để lên báo cáo kế toán, kiểm kê phân loại và xử lý tài chính;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Xác định cấu trúc tài chính và cơ cấu vốn tối ưu;
 • Hoàn tất hồ sơ chuyển đổi;
 • Hỗ trợ hoàn tất các công việc sau khi phương án chuyển đổi được chấp thuận.

Đối với việc cổ phần hóa doanh nghiệp

VNDI sẽ tham gia ngay từ giai đoạn đầu tiên khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến lược cổ phần hóa, chiến lược tài chính của doanh nghiệp và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại trước và sau cổ phần hóa, thương thuyết để tiến hành cổ phần hóa và đấu giá cổ phiếu ra công chúng. Với sự hỗ trợ tích cực của mạng lưới khách háng, đối tác rộng rãi và đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm chuyên môn, VNDI có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp, giúp các tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài qua phương thức bán đấu giá hoặc bảo lãnh phát hành. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp thành công.

Dịch vụ tư vấn của VNDI liên quan đến chuyển đổi loại hình và cổ phần hóa doanh nghiệp bao gồm:

 • Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa;
 • Tư vấn đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng;
 • Tư vấn sau cổ phần hóa;
 • Tư vấn tài chính và Tái cấu trúc Công ty.

Với kinh nghiệm trong nhiều ngành kinh tế, với chuyên môn và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính, quản trị chiến lược, VNDI hiểu được nhu cầu, triển vọng ngành nghề của doanh nghiệp, xác định được các thuận lợi, khó khăn, các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh tổng hợp và chi tiết với các doanh nghiệp trong ngành, với các kinh nghiệm từ các trường hợp thực tế trong và ngoài nước. Qua đó, VNDI sẽ tư vấn những phương án thiết thực và tối ưu cho khách hàng về chiến lược tài chính và cơ cấu tổ chức Công ty, các điểm cần khắc phục trong hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, VNDI còn tư vấn thực hiện chia tách Công ty thành những Công ty con có các mảng kinh doanh khác chuyên biệt hoặc giải thể, thanh lý các bộ phận kinh doanh không phải là lĩnh vực trọng yếu và/hoặc hoạt động không hiệu quả.

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ