CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ


I. Chính sách nhân sự

Công ty Cổ phần Đâu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010 và VNDI đã trở thành một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực: Đầu tư tài chính; Nhận ủy thác đầu tư; Tư vấn tài chính; Thi công xây dựng; Kinh doanh và dịch vụ Bất động sản; Mua bán doanh nghiệp; Phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Trong xu thế hội nhập thế giới, VNDI càng coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vậy, chính sách nhân sự của VNDI được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Hiện tại VNDI đã có đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm soát, điều hành và nhân viên tác nghiệp có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, làm việc hiệu quả tại trụ sở chính, chi nhánh.

 

II . Chính sách tuyển dụng và việc làm

Nguyên tắc tuyển dụng của VNDI là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính.

Chính sách việc làm của VNDI là tạo cho người đến làm việc có cơ hội trở thành Cổ đông của VNDI, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình. Vì vậy, các nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, tiền lương, tiền thưởng…. đã được chuẩn hoá trong chính sách về việc làm trong Quy chế nhân viên cũng như Thoả ước lao động tập thể giữa VNDI và người Lao động.

 

III. Chính sách đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của VNDI. Mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình trong công việc.

 

IV. Chế độ lương và khen thưởng

Chế độ tiền lương và khen thưởng cho nhân viên của VNDI gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng công việc của mỗi nhân viên khi thực hiện công việc được giao. Một năm, nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương; ngoài ra nhân viên còn được hưởng thêm lương theo năng suất và mức độ hoàn thành công việc; thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến; thưởng trong các dịp lễ tết của Quốc gia và kỷ niệm thành lập VNDI,…

 

V. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội

Nhân viên chính thức của VNDI được hưởng trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động. Bên cạnh đó, nhân viên VNDI còn nhận được các phụ cấp theo chế độ như phụ cấp trách nhiệm, độc hại, phụ cấp rủi ro tiền mặt, phụ cấp chuyên môn, v.v…

 

VI. Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác

Tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội được xây dựng và hoạt động theo quy định của pháp luật. VNDI thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện trong tập thể. Hàng năm, VNDI thực hiện chế độ nghỉ mát, tham quan, du lịch, trang bị đồng phục cho nhân viên. Ngoài ra, VNDI có những chính sách đãi ngộ nhân viên như: Tổ chức khám bệnh định kỳ và thành lập câu lạc bộ do Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công tổ chức nhằm nâng cao sức khoẻ, văn hoá gia đình , văn nghệ…

VNDI đặc biệt chú trọng đến hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện. Thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc trong tập thể nhân viên VNDI với nhau và với cộng đồng, xã hội.

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ