CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

Thông cáo báo chí

 • 11/11/2016
 • FID - Thư mời họp
 • 30/10/2016
 • FID TỔ CHỨC “GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ”
 • 26/10/2016
 • Thư mời tham dự đối thoại " FID GẶP GỠ CỔ ĐÔNG"
 • 19/10/2016
 • Thư gửi Quý cổ đông của Chủ tịch Hội đồng Quản trị FID
 • 05/07/2016
 • FID CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ PHIẾU THÁNG 06/2016
 • 30/06/2016
 • THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
 • 28/06/2016
 • FID - TRÁI NGỌT TỪ NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY CON
 • 24/06/2016
 • HỘI THẢO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HẢI PHÒNG VỚI THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIỆT NAM – DO FID VÀ SME HẢI PHÒNG CHỦ TRÌ
 • 04/06/2016
 • FID CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ PHIẾU THÁNG 05/2016
 • 20/05/2016
 • FID THAM DỰ ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI LẦN II
 • 12/04/2016
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC KÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
 • 30/03/2016
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - QUÝ II - 2016
 • 10/03/2016
 • THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 • 17/02/2016
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ I NĂM 2016
 • 05/02/2016
 • THƯ CHÚC TẾT 2016 CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • 21/01/2016
 • VNDI THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT - BIỂU DƯƠNG DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2015 – HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP. HẢI PHÒNG
 • 03/01/2016
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
 • 11/12/2015
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 12 - 2015
 • 25/11/2015
 • CÔNG TY CPĐT VÀ PT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • 13/11/2015
 • CÔNG TY CPĐT & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  Đối tác

  videopdflien ket facebook
  Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
  Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ