CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG


 

Cùng với quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam và những thành công đã đạt được, VNDI đang nỗ lực vươn lên trở thành một Tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu của Việt Nam theo mô hình Holding.

Trong những năm gần đây, VNDI xác định chiến lược kinh doanh lấy Đầu tư tài chính, Nhận ủy thác đầu tư, Tư vấn tài chính, dịch vụ Thi công xây dựng, dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ mua bán doanh nghiệp và phát triển thương hiệu doanh nghiệp là các mảng kinh doanh cốt lõi và đã khẳng định được vị thế trên thương trường, trong đó Đầu tư tài chính có những bước nhảy vọt.

Sứ mệnh-Tầm nhìn:

 Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh đặc trưng của VNDI. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng yếu tố con người là nhân tố quyết định cho sự thành công của Công ty trên mọi định hướng phát triển;

  • Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo không ngừng là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của VNDI;
  • Chất lượng sản phẩm - dịch vụ cao cấp, liên tục được cải tiến mang tính độc đáo và sáng tạo nhằm thoả mẵn tối đa yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng, mọi chủ đầu tư;
  •  Đảm bảo và luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững cho Cổ đông Công ty.
  • Ngoài mục tiêu lợi nhuận, còn trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng là mục tiêu xuyên suốt của VNDI. Với tinh thần phát triển Doanh nghiệp đồng hành với phát triển xã hội, VNDI luôn đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và coi đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của Công ty.

Tôn chỉ hoạt động:

  •  Khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất;
  • Chất lượng, tiến độ, giá thành là ưu tiên số 1 của Công ty;
  • Đoàn kết, hợp tác trong mọi công việc, tin tưởng và tôn trọng là nét văn hóa đặc trưng của cán bộ, nhân viên VNDI tạo lên sức mạnh tập thể;
  • Quan hệ hợp tác rộng rãi với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước trên các lĩnh vực là vấn đề cốt lõi để dẫn đến thành công.
Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ