CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

CÔNG TY CPĐT & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

FID: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 1

Cập nhật: Thứ sáu, 13/11/2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 92/2014/GCNCP-VSD-1 ngày 11/11/2015 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 5 Toà nhà Ngôi Sao Thăng Long – 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 - Fax: (84-4) 3824 1839

Vốn điều lệ: 109,999,990,000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/11/2015

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: FID

Mã ISIN: VN000000FID0

Sàn giao dịch: HNX

Mệnh giá: 10,000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán bổ sung: 999,999 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán bổ sung: 9,999,990,000 đồng

Tổng số lượng chứng khoán: 10,999,999 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán: 109,999,990,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16/11/2015, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

 

Nguồn: VSD

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ