CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

VNDI THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT - BIỂU DƯƠNG DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2015 – HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP. HẢI PHÒNG

Ngày 20/01/2016 Hội nghị tổng kết, biểu dương Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2015 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hải Phòng, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế TP.Hải Phòng, nhằm tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đóng góp cho TP. Hải Phòng năm 2015.

vndi

Quang cảnh toàn thể Hội nghị

vndi

Bà Đào Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp SME TP. Hải Phòng

phát bểu khai mạc Hội nghị

vndi

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tham dự Hội nghị trong thành phần là Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hải Phòng, tại Hội nghị VNDI đã có nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc và ký kết nhiều văn bản ghi nhớ về việc VNDI là Tổ chức Đầu tư vốn và huy động vốn cũng như tái cấu trúc cho các Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội để tham gia Thị trường chứng khoán Việt Nam.

vndi

Đoàn Cán bộ VNDI tham dự Hội nghị chụp ảnh Lưu niệm

với Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp SME TP. Hải Phòng.

PV.Trung Toàn – VNDI


Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ