CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

THƯ CHÚC TẾT 2016 CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


THƯ CHÚC TẾT

Xuân Bính Thân – 2016


Kính Thưa các quý vị Cổ đông, quý Nhà đầu tư và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty,


Nhân dịp đón Xuân Bính Thân - 2016, tôi thân ái gửi đến các quý vị Cổ đông, quý Nhà đầu tư và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi nhà, mọi người hạnh phúc và thành công.

Năm 2015, các quý vị Cổ đông, quý Nhà đầu tư và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của suy thoái kinh tế, giữ vững kết quả kinh doanh và môi trường văn hoá Công ty, phát triển vượt mức doanh thu và lợi nhuận đề ra, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế với các Doanh nghiệp trong cả nước. Đó là những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương, góp phần đón Xuân năm nay thêm phấn khởi.


Năm 2016, chúng ta cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của năm cũ, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức mới; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016 do ĐHĐCĐ Công ty đã đặt ra; quyết tâm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Công ty.


Phát huy cao độ tinh thần làm việc độc lập, chuyên nghiệp và hiệu quả của toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương chấp hành nội quy Công ty, xây dựng nhân cách, trí tuệ, năng lực và trách nhiệm của Cán bộ nhân viên Công ty để đưa Công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững, phấn đấu sớm trở thành một Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp tại Việt Nam theo hướng đa ngành.


Tôi xin chúc một năm mới đoàn kết, đổi mới và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta.
Trân trọng cám ơn!


Chủ tịch HĐQT-VNDI

Bùi Đình Như

 

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ