CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC KÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Sáng ngày 11/04/2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) và Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc đã chính thức ký hợp đồng Tư vấn: FID chính thức là Đơn vị tư vấn tái cấu trúc toàn diện cho Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và các Công ty con.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch  HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn địa ốc và ông Bùi Đình Như - Chủ tịch HĐQT Công ty VNDI ra mắt chuẩn bị ký cho Lễ ký kết.

kyket

Hai bên chính thức lý kết Hợp đồng Tư vấn tái cấu trúc toàn diện

Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và các Công ty con.

vndi

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn địa ốc và Chủ tịch HĐQT

Công ty VNDI cùng Ban lãnh đạo của 2 Công ty tham gia buổi lễ.

Theo hợp đồng tư vấn đã ký kết, FID đã trở thành Đơn vị tư vấn tái cấu trúc toàn diện Công ty CP Việt Tiên Sơn địa ốc và các Công ty con nhằm xây dựng Công ty thành mô hình Tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu tại tỉnh Hải Dương, đồng thời đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết Cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2017.

PV . T.Toàn - VNDI


Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ