CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

FID THAM DỰ ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI LẦN II

Ngày 17/05/2016 Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã long trọng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Phường Kim Tân – TP. Lào Cai), nhằm bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội khoá mới và Phướng hướng, chương trình hành động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

vndi

Ông Hoàng Minh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội phát biểu khai mạc Đại hội

vndi

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch FID (Thành viên Hiệp hội) lên trao tặng kỷ niệm

cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tham dự Đại hội trong thành phần là Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, tại Đại hội Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch FID  đã có bài phát biểu quan trọng và nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc và ký kết nhiều văn bản ghi nhớ về việc FID là Tổ chức Đầu tư vốn - Huy động vốn cũng như tái cấu trúc cho các Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội để tham gia Thị trường chứng khoán Việt Nam.

vndi

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai chủ trì, điều khiển Đại hội

vndi

PV.Trung Toàn – VNDI


Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ