CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

FID CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ PHIẾU THÁNG 05/2016

Bảng Phân Tích Đánh Giá Cổ Phiếu FID:

 

- Đóng cửa phiên giao dịch tháng 5 cổ phiếu FID đạt mức giá 15.800đ tăng 2.300đ tương đương 17% so với tháng trước đó. Với khối lượng giao dịch cả tháng đạt 6.1triệu cổ phiếu. Tương đương bình quân giao dịch mỗi phiên đạt 300.000 cp xem tại đây

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ