CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

FID - TRÁI NGỌT TỪ NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY CON

Theo thông tin từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam - FID thông báo đã thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư vào các Công ty con cho quý 2/2016, cụ thể như sau :xem tại đây

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ