CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

Thông cáo báo chí

 • 11/11/2015
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • 04/11/2015
 • VNDI CÙNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP TP. HÀ NỘI THAM DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015
 • 26/10/2015
 • FID CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2014
 • 30/09/2015
 • FID THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG HƯỞNG CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU 10%
 • 22/09/2015
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 09 - 2015
 • 19/09/2015
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU
 • 15/09/2015
 • NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 0207/2015/NQ/HĐQT.VNDI
 • 15/09/2015
 • VNDILAND KÝ HỢP ĐỒNG TIẾP THỊ MÔI GIỚI ĐỘC QUYỀN DỰ ÁN
 • 14/08/2015
 • FID CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
 • 04/08/2015
 • FID THAY THẾ NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • 27/07/2015
 • FID CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2015
 • 22/07/2015
 • FID NỘP HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014
 • 07/07/2015
 • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP - M&A THÁNG 7
 • 01/07/2015
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2015
 • 15/06/2015
 • THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
 • 09/06/2015
 • THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI DỰ ÁN BĐS
 • 03/06/2015
 • THÔNG BÁO ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • 02/06/2015
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 • 26/05/2015
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG BÁO
 • 26/05/2015
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÔNG BỐ THÔNG TIN
  Đối tác

  videopdflien ket facebook
  Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
  Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ