CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

Thông cáo báo chí

 • 23/05/2015
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 6 - 2015
 • 15/05/2015
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 • 14/05/2015
 • THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • 04/05/2015
 • THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỦA HNX
 • 24/04/2015
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05- 2015
 • 01/04/2015
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • 26/03/2015
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • 29/01/2015
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 01- 2015
 • 29/12/2014
 • Thông báo chấp thuận đăng ký, lưu ký mã chứng khoán FID từ Trung Tâm Lưu Ký
 • 11/12/2014
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông
 • 10/11/2014
 • Thông báo Ủy quyền quản lý sổ cổ đông VNDI
 • 06/11/2014
 • Sở giao dich chứng khoán Hà Nội thông báo nhân hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
 • 31/10/2014
 • Thông báo nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • 28/04/2012
 • VNDI ký Hợp tác toàn diện với Công ty CP Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội (HANCO9)
 • 28/04/2012
 • VNDI ký Hợp tác toàn diện với Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1)
 • 11/11/2011
 • VNDI ký Hợp đồng phân phối dự án Thăng Long Garden với Chủ đầu
  Đối tác

  videopdflien ket facebook
  Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
  Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ